rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

Klantcontactcentrum [Website www.almere.nl, 14 maart 2005]

volgende voorbeeld

Klantcontactcentrum
Op de agenda voor de politieke markt van de Gemeente Almere van 17 maart a.s. staat - naast een 'Motie VSP over differentiatie blauwe zones' en 'Besluitvorming over acht onderwerpen' - het 'Klanten Contact Centrum'. Daar zouden wij het inderdaad ook graag eens over willen hebben! Want die spaties horen daar natuurlijk niet; Klantencontactcentrum is immers gewoon één woord. Gelukkig zijn er voor dit onderwerp 45 minuten gereserveerd op de agenda... Aansluitend wordt er gesproken over een motie van de 'Verenigde Senioren Partij', en daar hebben we ook nog wel wat over te zeggen.

[ link: http://www.almere.nl/smartsite.dws?id=5058 ]