rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

Nuttigedierenwet [Oude wet, 1 maart 2007]

volgende voorbeeld

Nuttigedierenwet
Met de inwerkingtreding van de Flora- en Faunawet is de 'Nuttige dierenwet' uit 1914 komen te vervallen. En dat is jammer, want het was zo'n nuttige wet! Zo doet de naam in ieder geval vermoeden...

[ link: http://www.eerstekamer.nl/9324000/1f/j9vvgh5ihkk7kof/vfosd3xqk000 ]