rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

(in)formatiewerkzaamheden [Brief, 2 januari 2007]

volgende voorbeeld

(in)formatiewerkzaamheden
Als we het hebben over correct spatiegebruik, dan is onze minister-president J.P. Balkenende toch een van de personen die het goede voorbeeld zouden moeten geven. Helemaal als het gaat om een brief aan Hare Majesteit de Koningin. Maar in de brief die onze minister-president op 24 november jl. aan onze koningin stuurde, heeft hij het in de eerste zin al meteen over '(in)formatie werkzaamheden'. Bovendien gebruikt hij ' CDA-fractie' en 'CDA fractie' door elkaar, en ook 'Staten-Generaal' en 'Staten Generaal'. Wat voor indruk moet hij daarmee wel niet op de koningin gemaakt hebben?! Zou ze de rest van de brief nog wel gelezen hebben?

[ link: ...tsformatie2006.nl/actueel/nieuwsarchief/2006/11November/23/0-149-1_149-89623.jsp ]