rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

saamhorigheidgevoel [Briefje in parkeergarage, 19 januari 2007]

volgende voorbeeld

saamhorigheidgevoel
Dames en heren,

Als u hier dan toch alles gaat opruimen en vegen, ruim dan ook die onjuiste spaties op en veeg de boel lekker bij elkaar. Niet alleen goed voor het 'saamhorigheid gevoel' maar ook wel zo netjes ten opzichte van de lezers van het briefje.

Alvast dank voor jullie medewerking.

Het platform Signalering Onjuist Spatiegebruik