rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

veelgestelde [Website Nederlandtegenterrorisme.nl, 23 oktober 2006]

volgende voorbeeld

veelgestelde
In het januarinummer van Onze Taal stond een artikel over onze en andere talige websites, met als titel "Taalkritiek in tijden van terrorisme". Aanleiding voor die kop was het feit dat iemand ons ooit een mailtje gestuurd heeft met de vraag hoe we ons in tijden van terrorisme nog druk konden maken om onjuist spatiegebruik. Het is bijna ironisch dat er juist op de website Nederlandtegenterrorisme.nl hier en daar een onjuiste spatie gebruikt wordt. Waaronder de klassieker 'veel gestelde vragen'. We leggen het graag nog een keertje uit.
Onder het kopje 'veel gestelde vragen' staan de antwoorden op twaalf vragen... en dat zijn er helemaal niet zo veel. Nee, vierhonderd... dat zijn er veel. Of tweeduizend. Maar als veel mensen deze zelfde vragen hebben gesteld, zijn ze wel 'veelgesteld'. En ik neem gemakshalve even aan dat dat hier het geval is, want anders slaat het kopje helemaal nergens op.
(Voor een uitgebreide uitleg van het onderscheid kun je terecht op de website van Onze Taal.)

[ link: http://www.nederlandtegenterrorisme.nl/veel_gestelde_vragen ]