rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

videocamera [Makrofolder, 22 februari 2005]

volgende voorbeeld

videocamera
Het lijkt er op dat veel fouten in het spatiegebruik het gevolg zijn van gemakzucht en onnadenkendheid. Neem nou deze tekst uit de Makrofolder van vorige week: een 'foto/video camera' met 'navigatie software'. Tweemaal fout. Maar in de specifcaties heeft men het vervolgens wel heel netjes zonder spaties over 'navigatiesysteem' en 'foto/videocamera'. Blijkbaar weet men dus wel hoe het moet! Worden de koppen er misschien op het laatste moment in de haast kort voor de deadline nog even bijgezet? Misschien zelfs door een ander persoon dan degene die de specificaties heeft opgesteld? Uit gemakzucht of onnadenkendheid?
(Uit nader onderzoek bleek overigens dat er op bijna iedere pagina van de Makrofolder wel minimaal één spatiefout te vinden was. En uit nog nader onderzoek bleek dat men het op de website van de Makro zelf heeft over de 'Makro Folder'... met spatie.)

[ link: http://www.makro.nl/ ]