rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

frissescholendoos [Website SenterNovem, 7 september 2006]

volgende voorbeeld

frissescholendoos
Vandaag overhandigt de directeur van SenterNovem het eerste exemplaar van de 'Frisse Scholen Doos' aan minister Van der Hoeven. Het mag dan fris heten, wat mij betreft zit er toch een luchtje aan.
De 'Frisse Scholen Doos' maakt onderdeel uit van het 'Frisse Scholen-project' van SenterNovem, en daar maken ze ineens gebruik van een koppelteken. Nog lang niet correct, maar in ieder geval een heel klein beetje in de goede richting.

[ link: http://www.senternovem.nl/kompas/frisse_scholen/nieuws/frisse_scholen_doos.asp ]