rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

veelgestelde [Website Ministerie van Algemene Zaken, 24 augustus 2006]

volgende voorbeeld

veelgestelde
Onze minister-president trapt hier in een klassieke valkuil. Onder het kopje 'veel gestelde vragen' geeft hij antwoord op zeven vragen... en dat zijn er helemaal niet veel! Maar de vragen zijn wel 'veelgesteld'... naar ik aanneem (anders slaat het kopje helemaal nergens op).
(Voor een uitgebreide uitleg van het onderscheid kun je terecht op de website van Onze Taal. Ja inderdaad, die van de Witte Spelling.)

[ link: http://www.minaz.nl/minister-president/vragen/ ]