rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

taxatiekosten [Website Wonenonline.nl, 28 juni 2006]

volgende voorbeeld

taxatiekosten
Het ligt voor de hand om deze kop te lezen alsof hij in krantenkopstijl is geschreven. Dan zou het dus de korte versie zijn van de tweeledige boodschap: 'verbouwen zonder notaris' en 'taxatie van de kosten'. Het zou ook de korte versie kunnen zijn van 'verbouwen zonder notaris en zonder taxatie van de kosten'. Maar stiekem vermoed ik dat ik me door die spatie in 'taxatie kosten' op het verkeerde been laat zetten, en dat ze eigenlijk nog iets anders bedoelen.

[ link: http://www.wonenonline.nl/verbouwen/verbouwen.html ]